Tư Vấn qua Tin nhắn

 Trao đổi bằng Tiếng Nhật . Xem tại trang này.
 Trao đổi tin nhắn bằng Tiếng Anh .Xem tại trang này.

Bạn nên đọc kỹ trước khi trao đổi trên tin nhắn .

 Về vấn đề này, Bạn hãy trả lời
 Xin Bạn vui lòng chờ cho tới khi Chúng tôi trả lời lại.

    Hễ Bạn đánh dấu vào ngay đầu trang 「Bạn hãy đọc kỹ trước khi trao đổi trên tin nhắn」thì Bạn có thể bấm vào nút gửi đi .